Controle en nazorg

Het is van belang uw mondgezondheid regelmatig op niveau te houden. Dit gebeurt door een goede behandeling, preventie, maar ook nazorg en controle.

Het is zeer aan te raden dat u hoofdverantwoordelijke bent voor uw eigen gebit. Dit houdt in dat u allereerst zelf goed uw mondhygiëne op peil dient te houden om zodoende nieuwe en ingrijpende behandelingen te voorkomen. 

Binnen onze praktijk zal er bij u tweemaal per jaar een controle worden uitgevoerd. Wij noemen het dan ook het halfjaarlijkse controle!