Ontevreden

Ontevreden
Bij ons staat de patiënt centraal, wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden. Wij proberen u altijd goed te informeren over de mogelijkheden en de daaraan verbonden prijzen en risico’s. Daar kunt u van op aan. Uiteraard kan het ook voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. We zullen dan samen kijken wat er precies gebeurt is en hoe we het kunnen oplossen. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent.

Klachtenregeling
Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.
Een exemplaar van het KNMT-klachtenformulier is verkrijgbaar via www.knmt.nl onder patiënten info. U dient dit formulier dan met uw klacht te sturen naar de Centrale Klachtencommissie van het KNMT. Deze kan een bemiddelende rol spelen of overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.